تهیه غذای شرکتی ، تامین و طبخ غذا جهت شرکتها و موسسات
http://www.dabi.ir/ketringbarekatتهیه غذای برکت  55488527
تهیه غذای شرکتی ، تامین و طبخ غذا جهت شرکتها و موسسات 55488527
با برکت همیشه با برکت باشید.
سرویس پذیرایی از مجالس، هیئات،ولیمه، جشن ها و ....

تهیه غذای شرکتی ، تامین و طبخ غذا جهت شرکتها و موسسات 55488527

آماده عقد قرارداد ویژه برای شرکت ها، سازمانها، مدارس و ...

برکت منحصرا دارای یک وجه تمایز خاص است. زیرا  تنها آشپزخانه صنعتی در شهر تهران می باشد که آمادگی پخت روزانه غذا تا 3000 پرس دارد.
تهیه غذای شرکتی ، تامین و طبخ غذا جهت شرکتها و موسسات 55488527این نظارت حق شماست و ما از اینکه توسط شما دیده شویم خرسندیم.

شماره های تماس:
55488527
55488528

09373866097
تهیه غذای شرکتی، تامین و طبخ غذا جهت شرکتها و موسسات 55488527تماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات
مدت زمان نمایش این صفحه پایان یافته است
لطفاً جهت تمدید نمایش صفحه با شماره تلفن 44291085 تماس بگیرید