موسسه عدالت آريايي به شماره ثبت ٣٨٢٥٢ با مديريت مونا ترابي
http://www.dabi.ir/monatorabi


edalatariyayi.com

                          موسسه عدالت آريايي به شماره ثبت ٣٨٢٥٢

                                با مديريت مونا ترابي

                            09121979750-22097090

عضو رسمي كانون وكلاي مركز
كارشناس ارشد حقوق خصوصي  سعادت آباد

وكالت دركليه پرونده ها وارايه مشاوره هاي تخصصي حضوري درزمينه دعاوي ملكي ،خانواده،كيفري،حقوقي،شهرداري،تنظيم قراردادهاي اختصاصي،طرح دعوي ودفاع در مراجع تخصصي،دادگاه انقلاب،دفاع ووكالت در خصوص پرونده هاي مواد مخدر،ديوان عالي كشوروديوان عدالت اداري،وكالت در امور اراضي واملاك وكميسيون ماده ١٠٠ شهرداري.
بهترين وكيل،شخصي است كه با ارزيابي تخصصي پرونده شما يا راهي مي يابد ويا راهي خواهد ساخت.
بابهره گيري از بهترين وكيل متخصص همواره بهترين نتيجه را براي خود به ارمغان آوريد.
 
با مديريت مونا ترابيتماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات