مرکز مشاوره روانشناسی ازدواج، خانواده و نوروفیدبک فهیمه مردان
http://www.dabi.ir/drmardan                         مرک مشاوره و نوروفیدبک فهیمه مردان
 
                      09122233126 - 09390169262
 
                  عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
                                                      
 خدمات مطب:
روان درمانگر کودک، نوجوان و بزرگسال
روان درمانی در زمینه افسردگی، اضطراب و وسواس به روش CBT و طرحواره درمانی
مشاوره پیش از ازدواج
نوروتراپی: در زمینه بیش فعالی(ADHD)، نقص توجه(ADD)، افسردگی(MDD)، اضطراب(GAD)، وسواس(OCD) اختلالات خواب، میگرن و ارتقای عملکرد فردی
درمانگر به روش نوروفیدبک
تحریک الکتریکی فراجمجمه ای(tDCS) 
نقشه مغزی(QEEG) 
تعیین شاخص سلامت مغز(BHI)
تحریک صوتی و تصویری(AVS)
ارتقاء عملکرد مغز با بررسی تخصصی توجه و تمرکز با آزمون IVA
ارتقاء عملکرد مغز با روش نوروفیدبک و کاپیتانز لاگ
 
خدمات درماني و مشاوره اي بزرگسال:
درمان اختلالات روانشناختي از جمله افسردگي ، اضطراب ، وسواس،فوبي و ...
مشاوره پيش از ازدواج ، مشاوره فردي و خانواده

خدمات درماني و مشاوره كودك:

درمان اختلالات هيجاني و رفتاري كودك و نوجوان 
(اختلالات يادگيري خاص،بيش فعالي ونقص توجه،اضطراب ،افسردگي،وسواس، پرخاشگري،تيك ،لكنت )
 
مربي گري مهارتهاي زندگي و فرزند پروري:
 
اجرا و تفسير آزمون هاي روانشناختي
هوش،شخصيتي ( كودك ، نوجوان ،بزرگسال، پيش از ازدواج و زوجين)
آموزش خودشناسي به روش TA( تحليل رفتار متقابل)تماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات
مدت زمان نمایش این صفحه پایان یافته است
لطفاً جهت تمدید نمایش صفحه با شماره تلفن 44291085 تماس بگیرید